Màng cuốn

Màng cuốn nylon

Dùng đóng gói sản phẩm chống bụi bẩn, chống hơi nước, han gỉ gây ra do nước biển và các…