Giẻ lau

GIẺ LAU MÀU

Giẻ lau làm bằng vải cotton 100% các màu thấm nước rất tốt , mềm và không để lại…